“Робімо малі справи, а велика сама зробиться”, – Тарас Шевченко

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій Ужгородського університету (завідувач – Олександр Міца) та науково-методичний центр викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (завідувач – Віталій Ребрина) підписали 9 листопада розширену угоду про співпрацю.

Віталій Ребрина
Віталій Ребрина

Одним із основних завдань, передбачених документом, є організація освітнього процесу для слухачів курсів підвищення кваліфікації з використанням засобів ІКТ (вебінарів, тренінгів та інших заходів на платформі Adobe Connect). Нині триває набір у групу базового рівня для вчителів, які не вивчали мову програмування С++. Тренінг розрахований на 6 тижнів. Учителі здобудуть базовий рівень знань упродовж 12 годин занять, що відбуватимуться у формі вебінарів з розв’язуванням задач, які перевірятиме система «Ejudge».

Ознайомлювальну інформацію можна знайти за посиланням. Педагоги, які опанують цей курс, а також ті, що мають базові знання, зможуть пройти сертифікований курс з більш поглибленим рівнем вивчення.

Час не стоїть на місці, тому вчителі інформатики, як ніхто інший, повинні постійно освоювати нові методики й технології, на основі яких передають школярам знання свого предмету. Тобто базові основи, які вдало закладаються такими педагогами у свідомість школярів, у майбутньому проростатимуть якісними та висококваліфікованими знаннями з інформатики.

Сергій Вапнічний – основний лектор
Сергій Вапнічний – основний лектор

Чи не основним чинником цих знань є активна участь учителів-новаторів та обдарованих учнів в олімпіадах різних рівнів, адже саме на таких змаганнях виявляється як талант обдарованих учнів, так і уміння педагогів інноваційного типу цей талант розвинути. Одним із критеріїв виявлення обдарованих дітей є оцінювання досягнень учнів-олімпіадників. Нині щодо цього питання є два підходи.

Перший полягає в безпосередньому оцінюванні результатів учнів-олімпіадників членами журі без використання автоматизованих систем перевірки. Другий передбачає використання автоматизованих систем перевірки розв’язків завдань у режимі реального часу.

Переваги другого методу, на нашу думку, є такими:

  • всі учасники працюють в однакових умовах;
  • прибирається субʼєктивізм в оцінюванні;
  • учень може оперативно міняти розвʼязок залежно від проходження тестів;
  • учень працює в тих самих умовах, що й на 3-му та 4-му етапах олімпіади;
  • зникають проблеми з неправильними іменами файлів, представленням вихідних даних тощо;
  • автоматична перевірка не дає підстав для апеляцій;
  • завдання відкривається в один і той самий час у всій області (не потрібні конверти із завданням), що позбавляє можливості витоку інформації;
  • учні мають змогу новою відправкою свого розв’язку поліпшити власний результат;
  • після олімпіади всі задачі доступні в цій же системі – для аналізу та дорозв’язання.

Вказані переваги детально описані тут.

Майже в усіх регіонах України взята за основу автоматизована системи перевірки розв’язків учасників олімпіад. Сподіваємося, що підписана угода про співпрацю між кафедрою інформаційних управляючих систем та технологій Ужгородського університету та науково-методичним центром викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти створить необхідні умови для дальшого підвищення професійної якості учителів-інформатиків Закарпаття та зростання олімпіадної активності учнів у всіх районах нашого краю!

Олександр Лавер
Медіацентр УжНУ
Закрити меню